معرفی
در اواخر دهه 40واوایل دهه 50 با رواج بافندگی بخصوص بافندگی حوله در منطقه آدریان و گسترش کارگاههای بافندگی فکر ایجاد یک تشکل با مرکزیتی واحد جهت هماهنگی و مدیریت امور بافندگی .تامین مواد اولیه وفروش کالاهای تولیدی به تاسیس شرکت تعاونی حوله بافان منجرشد . این شرکت با ثبت در اداره ثبت شرکتهای شهرستان خمینی شهر در سال 58 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود وبه سرعت جایگاه خود را در منطقه در بین شرکتها و موسسات همگن پیدا کرد تا جایی که دهه 60 اوج درخشش فعالیت این شرکت از جهت صادرات کالاهای تولیدی به سراسر کشور و بازارهای خارجی و گذشتن از بحرانهای جنگ است . در ادامه کار این شرکت و صنعت حوله بافی در بین تولید کنندگان این منطقه میتوان به نقطه روشنی اشاره کرد و آن خوشه حوله بافی آدریان است که از سال 86 تاکنون تحت حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان قرار گرفته و توانسته در امر خرید.فروش .آموزش و شرکت در نمایشگاهها فعالیت قابل توجهی داشته باشد. درطی این دهه های اخیر به جرات میتوان گفت بافعالیت یکپارچه تولیدکنندگان آدریان و مدیریت متمرکز شرکت تعاونی منطقه آدریان  توانسته به سمت موجودیتی جدید پیش برود و آن تک قطبی شدن در صنعت حوله بافی ایران است که بیش از نیم قرن فعالیت و کار در این زمینه را بخود اختصاص داده است .
حوله بافان آدریان

ارسال پیامCaptcha